Stenen Tijdperk

Het stenen tijdperk of ook wel de steentijd genoemd is eigenlijk de oudste tijd uit de prehistorie. De periode begon zo’n 2.5 miljoen jaar geleden. Het stenen tijdperk kunnen weer onderverdelen in drie periodes:

  • Paleolithicum de oude steentijd
  • Mesolithicum de middensteentijd
  • Neolithicum de jonge steentijd

In die tijd werden er door de mensen voornamelijk stenen voorwerpen gebruikt, metalen waren er in die tijd nog niet. De eerste metalen sieraden zijn gevonden aan het eind van het stenen tijdperk. In het algemeen wordt ook wel aangenomen dat er ook gebruiksvoorwerpen van hout en been gebruikt werden. Jammer is dat de eventuele houten voorwerpen door de jaren heen niet bewaard zijn gebleven. Maar toch is daar nog een uitzondering op, namelijk in 1994 werden er in het Duitse Schöningen houten speren gevonden die ongeveer 350.000 jaar oud zijn. Blijkbaar waren de mensen in die tijd ook al op jacht.

De duur van de steentijd is erg afhankelijk van de plaats, voor bepaalde stammen die in de oerwouden van Borneo en Nieuw- Guinea leven lijken ze nog maar net voorbij. In het Amazonegebied leven ook nog stammen die zich in dat tijdperk bevinden, ver van de bewoonde wereld.

Werktuigen

Aan het eind van het stenen tijdperk werden er ook al werktuigen van koper gemaakt, de archeologen spreken daar dan van de kopertijd of kopersteentijd of ook wel chalcolithiun. Na de kopertijd kwam de bronstijd en de ijzertijd. In Mesopotamië en Egypte werden geschriften gevonden uit de bronstijd, dat was dus eigenlijk het einde van de prehistorie en het begin van de protohistorie.

Wanneer de oude steentijd nou eigenlijk begonnen is en hoelang die geduurd heeft is ook niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk begon de oude steentijd zo’n 2,5 miljoen jaar geleden vermoedelijk in Afrika. De eerste hominiden, dat zijn de eerste de eerste mensachtigen van de orde van de primaten zoals gorilla’s, mensen en chimpansees, gingen gereedschappen uit steen maken. Dus de steentijd was al lang begonnen voor de homo sapiens oftewel de mens op onze aarde rondliep. Er zijn stenen gevonden met een breukvlak of een scherpe kant. Of dit zo gemaakt is, of dat het met toeval te maken heeft is natuurlijk moeilijk te achterhalen. Wel zijn er gelijksoortige stenen bij elkaar op een bepaalde locatie gevonden. Het einde van het stenen tijdperk en de overgang naar koper- en bronstijd ligt vermoedelijk zo tussen de 6000 en 2500 jaar voor Christus.