Het paleolithicum of de oude steentijd

Paleotithicum komt van het Oudgriekse paleo =oud en lithos=steen, en begint zo’n 2,5 miljoen jaar geleden met het in gebruik nemen van stenen gebruiksvoorwerpen. De voorwerpen werden in gebruik genomen door de Homo habilis een uitgestorven mensensoort die ongeveer 2,2 tot 1,5 miljoen jaar geleden leefden in Oost-Afrika of de paranthropus boisei die in dezelfde periode in hetzelfde gebied woonden. De oude ijstijd eindige ongeveer 12.500 jaar geleden.

Het paleolithicum kunnen we ook weer onderverdelen in drie periodes, we gaan eens kijken welke periodes dat zijn en wat er over bekend is.

Vroeg-paleolithicum

Dit is de periode van 2,5 miljoen jaar geleden tot ongeveer 300.000 jaar geleden. Deze oudste fase wordt gekenmerkt door eenvoudige werktuigen die het resultaat waren van het afslaan van kleine stukjes van de stenen onder andere de latere vuistbijlen. Omdat hier de kern van een stuk steen werd gebruikt noemde ze dit kernwerktuigen. Maar het blijft natuurlijk moeilijk te bepalen of een stukje steen met een scherpe rand een werktuig is of een steen die altijd zo is geweest. Het is zeer waarschijnlijk dat aan het eind van het oud-paleolithicum ook de houten werpsperen werden gebruikt.

Midden-paleolithicum

Het midden-paleolithicum is de periode van 300.000 jaar gelden tot ongeveer 35.000 jaar geleden. Het is de tijd waarin de neanderthalers leefden. Er zijn stenen uit die tijd gevonden waar een duidelijke vernieuwing zichtbaar was. Dit wordt ook wel de Levalloistechniek genoemd, naar de vindplaats Levallois een plaatsje vlakbij Parijs. Kenmerk van deze techniek was dat van kernstenen schilfers werden afgeslagen die als werktuig dienden, voordienn werd de kern als werktuig gebruikt.

Laat-paleolithicum

Het laat-paleolithicum is de periode van 35.000 jaar geleden tot 10.000 jaar geleden. Het is de periode van de klingtechnieken, de stenen werden zo bewerkt dat ze gebruikt konden worden als bijl of speerpunten. In die tijd werden ook de eerste grotschilderingen gemaakt, mooie voorbeelden zijn Altamira en Lascaux.