Informatie over de steentijd

De steentijd kunnen wij in drie verschillende periodes verdelen en dat hebben wij hieronder dan ook gedaan. Vergaar hier meer informatie over de Oude Steentijd, de Middensteentijd en de Nieuwe Steentijd. Deze periodes beginnen 2,5 miljoen jaar voor Christus tot 3200 jaar voor Christus.

Oude Steentijd

De Oude Steentijd begint bij 2,5 miljoen jaar voor Christus tot 10500 jaar voor Christus. In deze tijd werd er veel gebruik gemaakt van ongeslepen stenen gereedschappen. Daarnaast werden de eerste groepen gevormd, de mens leefde in dit tijd voornamelijk van wat er voor handen was. Dan moet er gedacht worden aan natuurproducten, groentes en fruit. Deze producten werden in de natuur gevonden, aangezien de mens nog niet zo ver was dat zelf kon verbouwen. Ook werd er veel vlees gegeten, de vraag was waar de mannen mee terugkwamen van de jacht. Om de dieren te doden werden er simpele objecten gebruikt, zoals stenen, botten en stukken hout.

Aan het einde van Oude Steentijd werden de eerste grotschilderkunsten gemaakt. Vooral de grotten bij Lascaux zijn hier erg bekend door geworden. Deze periode eindigde bij het einde van de laatste ijstijd.

Middensteentijd

De Middensteentijd begon rond 10500 jaar voor Christus en kwam ten einde bij 5300 jaar voor Christus. De jagers moesten het in die periode doen met een stuk minder jaaggebied, dit kwam door de stijging van de zeespiegel. Het water zorgde daarentegen wel voor een nieuwe jacht, er kwamen meer vissen voor handen die gegeten konden worden. De werktuigen werden beter en in die tijd werden ook de eerste overleden personen begraven met hun eigendommen.

Nieuwe Steentijd

De Nieuwe Steentijd begon 5300 jaar voor Christus en duurde tot 3200 jaar voor Christus. In deze periode groeide de mens grootschalig, er kwamen diverse verbetering op het gebied van socialiteit en techniek. De mensen begonnen zichzelf te vestigen in zogenaamde nederzettingen en de landbouw kwam van de grond. De jagers gingen in die periode vooral in groepen jagen. Daarnaast ontstond het Fenichisch alfabet en de geslepen steen.