Neolithicum of de jonge steentijd

Het neolithicum of ook wel nieuwe steentijd begon zo ongeveer 11.000 voor Chr. Deze periode kenmerkte zich eigenlijk door ook wel technische veranderingen maar ook op het sociale vlak veranderde er wat. De mensen gingen niet meer alleen rondtrekken maar vestigden zich ook in nederzettingen. Ze deden aan landbouw en veeteelt en legden voorraden aan voor slechtere tijden, deze periode noemen ze ook wel de neolithische revolutie.


De belangrijkste vernieuwingen zagen we in het gebruikt van gepolijste stenen en schalen van aardewerk. Verder in die tijd werd ook het wiel uitgevonden en werden er geschreven teksten gevonden. In die periode werd ook de eerste metaalbewerking uitgevonden, waarmee eigenlijk de steentijd werd afgesloten en overging in de bronstijd.

De landbouw is eigenlijk wereldwijd in zo’n beetje dezelfde periode ontstaan. De snelheid waar dat mee ging varieert wereldwijd enorm. Logisch is dat het ook met het klimaat en de voedselbronnen te maken had. In de zeer koude of de zeer hete regio’s duurde het veel langer en bleef men nog lang in de jagerscultuur zitten zonder dat er nederzettingen werden gebouwd.

Zoals gezegd veel dingen werden uitgevonden zoals het wiel waardoor transporten makkelijker verliepen. Ook het keramiek werd uitgevonden en gingen ze pottenbakken dat was zo rond 5.500 voor Chr. In die tijd gingen ze ook al huizen bouwen. Ook het koper werd uitgevonden, daar konden ze werktuigen en wapens mee maken. Na verloop van tijd gingen ze het koper legeren met tin en dat was het begin van de bronstijd, koper was niet zo sterk als brons wat dus beter geschikt was voor wapens en werktuigen.

Dit was dus ook de tijd dat er overal geschriften gebruikt werden, dit waren meestal tekens die een bepaalde betekenis hadden. Volgens de geleerden zijn in Sumer in Egypte de eerste spijkerschriften gevonden dat was rond 3.300 voor Chr.

In het begin deed iedereen alles voor zich zelf maar in het neolithicum zagen ze ook in dat het anders kon, en kwamen er min of meer specialisaties zoals één pottenbakker, één herder en één landbouwer per nederzetting.

De nieuwe steentijd begon in Nederland en België zo rond 5300 voor Chr.Het begon in België en Zuid-Limburg. Maar al snel ging het verder richting het noorden en ontstond daar ook de landbouw en de veeteelt en het pottenbakken.